Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Het huis te Brunswijk

Van Anemaa,


Huis van Oostervant

Cornelis Musch bewoonde een van de mooiste huizen van Den Haag: het huis te Brunswijk, een stadspaleis met torens. Het pand stond op Kneuterdijk 6. Het gebouw dat tegenwoordig op die plek staat is gebouwd in 1652.

Frank van Borselen

Het huis dat hier in de middeleeuwen stond was bekend als het Huis van Oostervant, naar de eerst bekende eigenaar. ‘Oostervant’ was de hooggeplaatste edelman Frank van Borselen, heer van Oostervant. Edelen werden meestal genoemd naar het adellijk stuk grond (met huis) dat ze bezaten en niet bij hun familienaam (als zij die hadden). En in dat geval kwam er geen voorvoegsel “van” voor hun naam. Frank van Borselen werd dus gewoonlijk kortweg ‘Oostervant’ genoemd. Evenzo werd prins Willem van Oranje vaak kortweg ‘Oranje’ genoemd en Johan van Oldenbarnevelt kortweg ‘Oldenbarnevelt’. Borselen was stadhouder van Holland en Zeeland.

Huis van Oostervant

No Comments Yet.

What do you think?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *